galeria zdjeć

 

         Pani Helena Wojtanek i Pani Irena Stopa reprezentowały Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Jordanów w Ogólnopolskim „Konkursie na gadkę”, organizowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach „Miesiąca Języka Ojczystego”, który odbył się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs organizowany był w dwóch etapach:
- pierwszy etap polegał na przesłaniu do organizatora pracy konkursowej w postaci nagrania video - monologu na temat „Małopolska, Moje miejsce na ziemi”. Spośród nadesłanych prac jury zakwalifikowało do finału tylko cztery najlepsze. 
- drugi etap odbył się w sali Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 21 marca, gdzie już na żywo przed publicznością i jury zwycięzcy poprzedniego etapu prezentowali swoje opowiadania.
Jury powołane przez Dziekana Wydziału Polonistyki UJ nagrodziło naszą reprezentantkę Panią Helenę Wojtanek przyznając jej III miejsce !!!. To wielki sukces i wyróżnienie dla naszej mieszkanki, a tym samym promocja naszego Jordanowa w tak znamienitym miejscu. Gratulujemy Pani Helenie i życzymy dalszych sukcesów w kultywowaniu rodzimych tradycji. Chcemy również podziękować Pani Irenie Stopie za udział w tym konkursie i promowanie naszego miasta.